Штампај књигу

О каналима комуникације

Моја учионица - TeslaEDU креирана је са циљем да омогући сталну сарадњу и комуникацију између ученика, али и између ученика и наставника. Због тога су у апликацији доступни многи алати за колаборацију и комуникацију.

Систем обавештавања подешен је тако да сваки пут када ученик заврши курс, одслуша лекцију, прође тест или постави свој задатак, настаник буде обавештен. Тиме он добија увид у нове активности и може пружити повратне информације ученицима о њиховом раду у реалном времену.


Сајт: Moja Učionica - Tesla EDU
Курс: Водич за наставнике
Књига: О каналима комуникације
Штампао/ла: Корисник у улози госта
Датум: субота, 20. август 2022, 01:45

1. Вести и објаве

У оквиру сваког курса могуће је ажурно креирање вести и објава по потреби. Овај део користи се за истицање инфромација које могу бити од великог значаја и користи за ученике.

2. Форум

Форум омогућава учесницима да воде асинхроне дискусије тј. да дискутују на различите теме у дужем временском периоду.

Постоји неколико типова форума који се могу изабрати, као што су стандардни форуми где свако може да започне нову дискусију у било ком тренутку, форум где сваки полазник може да покрене само једну дискусију или форум 'Питање и одговор' где полазници морају прво да објаве свој одговор пре него што буду у могућности да виде одговоре других полазника. Предавач може да дозволи полазницима да уз своје поруке на форумима прилажу датотеке. Приложене слике се приказују унутар саме поруке.

Поруке на форумима могу бити оцењиване како од стране предавача, тако и од стране полазника (вршњачка евалуација). Оцене могу да се сабирају како би се формирала финална оцена која се бележи у књигу оцена.

Форуми могу да се користе на врло различите начине, као на пример:

  • друштвени простор за међусобно упознавање и дружење полазника
  • за објављивање важних обавештења на курсу (користећи форум 'Вести' на који су, стандардно, сви полазници претплаћени)
  • за дискутовање о садржају односно темама које курс покрива
  • за наставак дискусије у онлајн окружењу, о темама које се претходно започете у учионици
  • за дискусије намењене само предавачима (користећи опцију за сакривање форума од полазника)
  • као центар за помоћ, где полазници могу да добију помоћ и савет од стране предавача и искуснијих полазника
  • за додатне активности, на пример 'мозгалице' за полазнике o којима они треба да размисле и понуде решења