Штампај књигу

О разноврсности материјала

Моја учионица - TeslaEDU  подржава различите формате едукативних материјала укључујући текстуалне документе (ppt, doc, docx, pdf, jpg, gif, mpeg, итд.), као и мултимедијалне садржаје (видео, аудио, фотографије, инфографике, снимање екрана). Материјали се могу поставити директно на платформу или повезати са другим извором изван апликације (YouTube, Google Drive, едукативни портали, итд.).

Сви документи се могу складиштити у личним библиотекама у којима корисник може чувати приватне документе, преузете материјале, решења домаћих задатака, итд.


Сајт: Moja Učionica - Tesla EDU
Курс: Водич за наставнике
Књига: О разноврсности материјала
Штампао/ла: Корисник у улози госта
Датум: субота, 31. јул 2021, 00:49

1. Датотека

Датотека омогућава предавачима да као ресурсе курса постављају различите типове датотека. Тамо где је то могуће, датотека ће бити приказана унутар интерфејса курса, у супротном од полазника ће се тражити да преузму датотеку. Датотека може да садржи помоћне датотеке - на пример HTML страница може да има уметнуте слике или Флеш објекте.

Имајте у виду да полазници морају да имају одговарајући софтвер на својим рачунарима како би отворили датотеку.

Датотека може да се користи:

  • да би се полазницима доставила презентације са часа
  • да би се мини веб сајт укључио као ресурс курса
  • да би се обезбедиле радне верзије датотека неког програма (нпр. Photoshop PSD), које полазници могу да мењају и предају за оцењивање

2. Директоријум

Директоријум омогућава предавачима да прикажу бројне, међусобно повезане датотеке унутар једног директоријума. На тај начин, смањује се потреба за скроловањем насловне странице курса, тј. да се она затрпава бројним датотекама. Архивирани директоријум у облику zip датотеке, може да се постави на сервер а затим распакује, а могуће је креирати и празан директоријум у који ће се потом постављати датотеке.

Директоријум може да се користи:

  • за скуп датотека о некој теми, нпр. скуп испитних радова са претходних испита у pdf формату или колекција слика које полазници могу да користе у својим пројектима.
  • да би се предавачима обезбедио заједнички простор за дељење датотека (у овом случају водите рачуна да директоријум буде сакривен од полазника, тако да могу да га виде само предавачи)

3. Књига

Књига омогућава предавачу да креира ресурс (образовни материјал) са већим бројем страница, у формату сличном књизи, са поглављима и подпоглављима. Књиге могу да садрже мултимедијалне датотеке, као и текст. Корисне су за приказ дужих одломака образовних материјала који се могу поделити на више одељака.

Књига може да се користи

  • да би се приказао образовни садржај за појединачне модуле (предмете)
  • као приручник (водич) за полазнике
  • као репрезентативни портфолио рада полазника

4. Страница

Страница омогућава предавачу да креира веб страницу уз помоћ едитора текста. Веб страница може да прикаже текст, слике, аудио и видео датотеке, веб линкове, као и уметнути кôд попут Google мапе.

Предност употребе Страница у односу на Датотеку је, између осталог, у томе што је овај ресурс доступнији (нпр. корисницима мобилних уређаја) и лакши за ажурирањ.

Страница се може користити:

  • за приказивање детаљнијих информација о курсу или наставног плана курса
  • за уметање неколико видео или аудио датотека заједно са пропратним текстуалним објашњењем.

5. URL адреса

URL адреса омогућава предавачима да као ресурс курса поставе веб линк. Све што је на интернету слободно доступно, као што су документи или слике, може да се повеже и искористи у оквиру курса помоћу овог модула. URL не мора да буде адреса насловне странице неког сајта, већ то може бити и адреса одређене веб странице коју треба прекопирати у одговарајуће поље. Осим тога, предавач може да употреби бирач датотека и изабере линк из постојећих репозиторијума, као што су Flickr, YouTube или Wikimedia (зависно од тога које од репозиторијума је администратор омогућио за коришћење на сајту).

Постоји велики број опција за приказивање URL адресе, као што су уметање садржаја другог сајта у сам курс или отварање у новом прозору. Такође, могу да се користе и напредне опције за прослеђивање информација URL адреси (нпр. имена полазника), уколико је тако нешто потребно.

Имајте у виду да се URL адресе могу додати и у било који други тип ресурса или активности помоћу едитора текста.