О разноврсности материјала

2. Директоријум

Директоријум омогућава предавачима да прикажу бројне, међусобно повезане датотеке унутар једног директоријума. На тај начин, смањује се потреба за скроловањем насловне странице курса, тј. да се она затрпава бројним датотекама. Архивирани директоријум у облику zip датотеке, може да се постави на сервер а затим распакује, а могуће је креирати и празан директоријум у који ће се потом постављати датотеке.

Директоријум може да се користи:

  • за скуп датотека о некој теми, нпр. скуп испитних радова са претходних испита у pdf формату или колекција слика које полазници могу да користе у својим пројектима.
  • да би се предавачима обезбедио заједнички простор за дељење датотека (у овом случају водите рачуна да директоријум буде сакривен од полазника, тако да могу да га виде само предавачи)