О праћењу присуства

Моја учионица - TeslaEDU омогућава и праћење присуства ученика било током трајања лекције, курса или одређене дискусије. Наставник може да одреди временски интервал током кога ће бележити присутност ученика. Могуће је дефинисати и да присуство носи одређене додатне бодове који постају видљиви на контролним таблама ученика и у збирном резултату на ранг листама уколико је овакав вид бодовања предвиђен наставним и оцењивачким планом.

Присуство омогућава наставнику да води евиденцију о присуству студената настави, а студентима да виде своје податке о присуству. Наставник може да креира вишеструке сесије и обележи статус присуства настави као "Присутан/на", "Одсутан/на", "Kасни" или "Оправдано одсутан/на", Наставник може, такође, да модификује статусе сходно својим потребама.

Извештаји о присуству су доступни како за целу групу, тако и за појединачног студента.


Zadnji puta izmijenjeno: Subota, 11. Travanj 2020., 12:44