Битна напомена!

Приликом креирања курса, али и било којих пропратних активности попут задатака, тестова, форума, итд., потребно је имати на уму да без обзира на одабрани језик апликације, сав садржај наставља да се приказује на језику на коме је креиран. 

Дакле, уколико садржај курса иницијално испишете на српском језику (ћирилица), када промените језик апликације на нпр. енглески језик, садржај курса ће Вам се и даље приказивати на српском језику (ћирилица). 

Апликација не ради аутоматско превођење садржаја. Уколико желите да одређени садржај буде доступан на више језика и писама, потребно је за сваки језик, односно писмо креирати посебан курс, тест, задатак, итд.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 13. April 2020., 10:42