Интернет телефонија - Voice over Internet Protocol (VOIP)

Међусобно повезивање постојећих телефонских централа или установа на Земљиној кугли.

VOIP

Последно модифициране: понеделник, 23 март 2020, 14:26