Интернет телефонија - Voice over Internet Protocol (VOIP)

Међусобно повезивање постојећих телефонских централа или установа на Земљиној кугли.

VOIP

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 23. Mart 2020., 14:26