РСС - Really Simple Syndication (RSS)

Универзална дистрибуција општих вести путем телеграфа или телефона у служби штампе.

RSS

Последно модифициране: понеделник, 23 март 2020, 14:28