Упутство за приступ апликацији са рачунара

Щракнете върху Упутство за приступ веб апликацији.pdf, за да отворите файла.