Упутство за комуникацију на мобилној апликацији

Щракнете върху Упутство за комуникацију на мобилној апликацији.pdf, за да отворите файла.