Како користити канале комуникације? (видео)

Click https://player.vimeo.com/video/403311340 link to open resource.