Како користити канале комуникације? (видео)

Kliknite poveznicu https://player.vimeo.com/video/403311340 za otvaranje