Сликај уређај који користи неки од Теслиних патената

Сликај уређај који користи неки од Теслиних патената у свом окружењу и приложи фотографију.

Објасни шта се налази на фотографији, уносом текста у текстуално поље домаћег задатка.


Напомена:

За ученике који се улогују са својим корисничким именом и лозинком, овај задатак изгледа овако:


За наставнике који се улогују са својим корисничким именом и лозинком, овај задатак изгледа овако: