Услови коришћења

ПАЖЊА: УПОТРЕБА ''Моја učionica - TeslaEDU''  АПЛИКАЦИЈЕ ИМПЛИЦИРА ДА ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ И ДА СТЕ САГЛАСНИ СА ТИМ ДА ВАС ОБАВЕЗУЈУ И ДА СТЕ ОБАВЕЗНИ ДА ПОСТУПАТЕ У СКЛАДУ СА СВИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОВЕ ПЛАТФОРМЕ. АКО НЕ ЖЕЛИТЕ ДА ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА (‘’УСЛОВЕ’’) НЕ КОРИСТИТЕ  ''Моја učionica - TeslaEDU'' АПЛИКАЦИЈУ.

 

Шта је ''Моја učionica - TeslaEDU'' ?

''Моја učionica - TeslaEDU'' је портал и m-Learning платформа, обједињени пакет функционалних модула, заснован на Moodle LMS, који су пажљиво одабрани и интегрисани у циљу оптималног управљања целокупним искуством учења, у свакој од фаза процеса формалног образовања. Платформа обухвата области писања курсева, уписа и присуства на курсу, предавања курсева, онлајн оцењивања, праћења напретка, евалуације курсева и извештавања.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у наставку: ''Министарство'') je је применом TeslaEDU апликације обезбедилo систем за учење на даљину који је локализован на српски језик, прилагођен ефикасном образовном систему и смештен на ресурсима у оквиру државног дата центра. Платформа је обезбеђена за све ученике и наставнике у основним и средњим школама и платформи се приступа на интернет адреси https://www.mojaucionica.gov.rs/.

''Моја učionica - TeslaEDU'' је доступна на интернету и техничку подршку пружа Comtrade. Препознаје се по ознаци ауторског права ''Моја učionica - TeslaEDU'' Comtrade ©

''Моја učionica - TeslaEDU'' је окренута ка људским корисницима и аутоматизованим системима.

''Моја učionica - TeslaEDU'' апликација је доступна за инсталирање на уређајима Крајњих корисника, ученика и наставника основних и средњих школа. Продавнице апликација попут  Google Play или Apple iTunes нису део ''Моја učionica - TeslaEDU'' ни ако ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликација буде објављена на њима.

 

Стране укључене у процес

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, путем ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе обезбеђује систем за учење на даљину.

Корисници ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације су ученици и наставници основних и средњих школа који могу: (1) користити ограничене функционалности платформе без регистрације или (2) регистровати се уз коришћење додељених креденцијала како би приступили платформи и користили све њене функционалности.

 

Приступ ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи

''Моја učionica - TeslaEDU'' је систем за учење на даљину који је локализован на српски језик, прилагођен ефикасном образовном систему и смештен на ресурсима у оквиру државног дата центра који је корисницима дат на коришћење потпуно бесплатно на неодређено време. Употреба ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе је регулисана овим Условима коришћења. Материјали и базе података на ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи и ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликацији су заштићени ауторским правом и било која неовлашћена употреба било ког садржаја са ''Моја učionica - TeslaEDU''  платформе може повредити ауторско право, право на жиг или друге законе. Ако прекршите било који од ових услова, Ваше овлашћење да имате приступ и да користите ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформу аутоматски се прекида и морате без одлагања уништити све копије садржаја који се налазе под вашом контролом и/или у вашем поседу.

Овлашћени сте да користе ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформу у сврху образовања и прибављања информација потребних за образовање. Не можете модификовати материјале и/или ''Моја učionica - TeslaEDU'' на било који начин или репродуковати или јавно изложити, изводити или дистрибуирати или на други начин их користити за било које јавне или комерцијалне сврхе. За потребе ових Услова, било каква употреба ових материјала на било којој другој локацији за било које потребе је забрањена. Без обзира на горе поменуто, било који софтвер и други материјали који су учињени доступним за преузимање, приступ или другу употребу са овог Сајта ће бити регулисани условима из лиценце и обавештењима.

Осим ако није изричито другачије наведено овде или у било ком другом делу ''Моја učionica - TeslaEDU''  платформе, коришћење садржаја који се налазе на ''Моја učionica - TeslaEDU''  неће се сматрати као одобрење било ког права или лиценце за коришћење било ког права интелектуалне својине над садржајем које се налази у ''Моја učionica - TeslaEDU'' било имплицитно или на други начин.

 

Употреба ''Моја učionica - TeslaEDU'' aпликација

Ако преузмете софтвер (''Моја učionica - TeslaEDU'' апликацијa’’) са ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе употреба ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације је предмет ових Услова коришћења. Додатни услови лиценцирања ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације могу бити додатак овим Условима коришћења за специјалне ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације. Не можете преузети или инсталирати ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликацију све док не прочитате и прихватите ове Услове коришћења и све примењиве услове лиценцирања за специјалну ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликацију.

 

Употреба ''Моја učionica - TeslaEDU''

Употреба ''Моја učionica - TeslaEDU'' од стране корисника ствара уговорни однос само између Министарства и корисника и Министарство је једина одговорна страна за услуге које пружа корисницима преко ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе.


Контакт

Сва комуникација, да би се сматрала ваљаном, у вези са овим Условима мора бити усмерена на:

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26, 11000 Београд

Е-пошта: mojaucionica@gov.rs

Веб локација: https://mojaucionica.gov.rs

Контакт телефон: +381 65 2096 121 

 

Контакт за сигурносна питања и захтеве за пробним тестовима: mojaucionica@gov.rs.

 

Постављање и информације корисника

Било какав материјал, информација или друга комуникација коју корисник преноси или објављује на ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи (''Садржај корисника'') неће се сматрати поверљивим. Корисник је једини власник било ког садржаја који корисник буде поставио  на овом сајту и ми нећемо имати обавезе било које врсте у погледу таквог Садржаја корисника и нећемо продавати, делити или издавати Садржај корисника другима на начин другачији од оног предвиђеног овим Условима коришћења.

Забрањено је постављање на ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи или преношење ка или од ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе било ког незаконитог, претећег, погрдног, клеветничког, опсценог, порнографског или другог садржаја корисника којим се шири расна, верска или национална мржња или подстиче дискриминација по било ком основу, а посебно по основу уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости, или психичког или физичког инвалидитета који би кршио било који закон. У мери у којој је то максимално дозвољено законом, изузети смо од обавезе надгледања/контролисања Садржаја корисника у потрази за недозвољеним материјалима и ослањамо се на будност и ажурност корисника који би требало да пријаве непримерени садржај који се пласира на ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи на mojaucionica@gov.rs како бисмо по пријави уклонили такав Садржај корисника.

 

Приватност и заштита података о личности

Ми схватамо да приватност и заштита података о личности је важно питање за кориснике ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе и разумемо да појединци који користе ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформу очекују разумну приватност шта смо дефинисали Правилима приватности.

 

Линкови ка другим веб сајтовима

Линкови ка веб сајтовима треће стране у оквиру ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи су дати само као погодност за кориснике. Нисмо прегледали све сајтове треће стране, не контролишмо их и нисмо одговорни за било који од ових сајтова или њихов садржај. Не подржавамо нити дајемо било какве изјаве о њима или гаранцију за информације, софтвер или друге производе или материјале нађене на веб сајтовима треће стране или било које резултате који би се могли прибавити њиховом употребом. Ако одлучите да приступите било ком сајту треће стране повезаном за овај сајт чините то у потпуности на сопствену одговорност.

 

Безбедност

Ми одржавамо прикладне техничке и организационе мере, интерне контроле и поступке заштите података намењене заштити података корисника од случајног губитка или промене, неодобреног откривања или приступа или незаконитог уништења.

Комуникација између ''Моја učionica - TeslaEDU'' веб сервиса са једне стране и ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације и веб претраживача са друге стране је енкриптована, односно шифрована у складу са модерним стандардима. Корисници су одговорни за то да њихови уређаји подржавају потребну снагу енкрипције.

 

Неприхватљива употреба

''Моја učionica - TeslaEDU'' је учињена доступном у циљу обезбеђивања образовних информација и услуга само корисницима, како је овде дефинисано. Без писане дозволе немате право да пратите, spider, screen-scrape, re-sell, deep-link, користите, умножавате, приказујете, преузимате или репродукујете било какав садржај или информацију, софтвер, производе или услуге (сервисе) доступне  у оквиру ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе за било коју комерцијалну или конкурентску активност или сврху осим како је напред наведено.

Не можете вршити обрнути инжењеринг, декомпилирати нити растављати у оквиру ''Моја učionica - TeslaEDU'' осим у мери у којој закони то дозвољавају упркос овим ограничењима. Забрањено је онемогућити, ометати или на други начин покушати да се заобиђе било која контрола или ограничење које је део ''Моја učionica - TeslaEDU''. Можемо да искористимо примењиве законске и техничке мере како бисмо отклонили неприхватљиву употребу ''Моја učionica - TeslaEDU''. Ово може да подразумева превенцију и заштиту корисника од повреде употребом ''Моја učionica - TeslaEDU''  уклањањем њихових података након обавештења и давања могућности да у року од 30 дана повуку податке са ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе.

 

Одговорност за ваше налоге

Ви сте одговорни за одржавање поверљивости било којих нејавних креденцијала за аутентификацију у вези Вашег корисничког налога на ''Моја učionica - TeslaEDU''. Морате нас без одлагања обавестити о било којој могућој злоупотреби Вашег налога или креденцијала за аутентификацију или било ког сигурносног инцидента везаног за ''Моја učionica - TeslaEDU''.

Адресе за предлоге су наведене у Контактима који су део ових Услова коришћења.


Пен тестинг, Техничка процена безбедности

Дозвољено је да тестирате безбедност ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе како би се уверили да су ваши подаци и услуге/сервиси на прави начин безбедни у оквиру ''Моја učionica - TeslaEDU''. Морате прибавити ваљано одобрење за такво тестирање; у супротном можемо третирати ваше активности као напад што за последицу може имати вашу грађанску и кривичну одговорност у складу са законима који се примењују.

Адресе за предлоге су наведене у Контактима који су део ових Услова.

 

Ограничења

Можемо ограничити број и/или учесталост захтева који се могу поднети ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформи како бисмо заштитили ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформу или да успоставимо разумна ограничења употребе ''Моја učionica - TeslaEDU'' платформе. Специфичне границе код ограничавања могу се мењати у било ком тренутку, са или без обавештења.

 

Одрицање од одговорности

НИСМО ОДГОВОРНИ ЗА КОРИСНИЧКИ САДРЖАЈ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРОИЗВОДЕ, МАТЕРИЈАЛЕ И/ИЛИ УСЛУГЕ/СЕРВИСЕ ПОСТАВЉЕНЕ НА ''Моја učionica - TeslaEDU'' ПЛАТФОРМИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА. КОРИСНИЦИ КОЈИ ПОСТАВЕ САДРЖАЈ ОСТАЈУ У ПОТПУНОСТИ ОДГОВОРНИ ЗА ПОСТАВЉЕНИ САДРЖАЈ. МЕЂУТИМ, ЗАДРЖАВАМО ПРАВО ДА УКЛОНИМО КОРИСНИЧКИ САДРЖАЈ КОЈИ КРШИ ЗАКОНЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ И ОВЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА, НАКОН ОБАВЕШТЕЊА О ТАКВОМ САДРЖАЈУ, ИЛИ САМОСТАЛНОГ ОТКРИВАЊА ТАКВОГ САДРЖАЈА.

ОСИМ У СВРХУ УПОТРЕБЕ ''Моја učionica - TeslaEDU'' НА НАЧИН ОВДЕ ОПИСАН, КОРИСНИЧКИ САДРЖАЈ ОБЈАВЉЕН У ОКВИРУ ''Моја učionica - TeslaEDU'' ЈЕ ПРУЖЕН ‘’КАО ШТО ЈЕСТЕ’’ БЕЗ ГАРАНЦИЈА БИЛО КАКВЕ ВРСТЕ. ИЗРИЧИТО ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА, У НАЈШИРОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ, НЕ ДАЈЕМО ИЗРИЧИТЕ, ИМПЛИЦИТНЕ ИЛИ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, КАО НИ  ГАРАНЦИЈУ ЗА МОГУЋНОСТ ЗА ПРОДАЈУ НА ТРЖИШТУ, ПОДОБНОСТИ ЗА КОНКРЕТНУ СВРХУ ИЛИ НЕКРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ИЛИ ПРАВА СВОЈИНЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА. КОРИСНИЧКИ САДРЖАЈ ПРЕДСТАВЉА САМО ИНФОРМАЦИЈУ ОПШТЕ ПРИРОДЕ, НИЈЕ НАМЕЊЕН ДА СЕ ОДНОСИ НА КОНКРЕТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БИЛО КОГ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ПРАВНОГ ЛИЦА И НИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ САВЕТ.

УЛОЖИЋЕМО РАЗУМНЕ НАПОРЕ ДА ОСИГУРАМО ДА САДРЖАЈ ''Моја učionica - TeslaEDU'' БУДЕ ТАЧАН, ПРИКЛАДАН, ПОУЗДАН, АЖУРАН И/ИЛИ ПОТПУН, БЕЗ ПРЕКИДА, НА ВРЕМЕ, БЕЗБЕДАН И БЕЗ ГРЕШКЕ. ИПАК НЕ ГАРАНТУЈЕМО НАПРЕД НАЗНАЧЕНА СВОЈСТВА САДРЖАЈА И УСЛУГА/СЕРВИСА.

МОЖЕМО НАПРАВИТИ ИЗМЕНЕ ''Моја učionica - TeslaEDU'' У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ БЕЗ ОБАВЕШТЕЊА.

 

Ограничења одговорности

НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕМО БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВЕ ШТЕТЕ (УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ИЗГУБЉЕНОГ ПРОФИТА, ИЗГУБЉЕНИХ ПОДАТАКА ИЛИ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА) НАСТАЛЕ ИЗ УПОТРЕБЕ, НЕМОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЛИ КАО ПОСЛЕДИЦА УПОТРЕБЕ ''Моја učionica - TeslaEDU'' , БИЛО КОЈИХ ВЕБ САЈТОВА И СЕРВИСА/УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ИЛИ ОД ''Моја učionica - TeslaEDU'' ИЛИ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СЕРВИСА/УСЛУГА САДРЖАНИХ НА БИЛО КОЈИМ ИЛИ СВИМ ТАКВИМ САЈТОВИМА И СЕРВИСИМА/УСЛУГАМА, БИЛО ЗАСНОВАНИМ НА ГАРАНЦИЈИ, УГОВОРУ ИЛИ ДЕЛИКТУ, И БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ КОРИСНИК ЈЕСТЕ ИЛИ НИЈЕ ОБАВЕШТЕН О МОГУЋНОСТИ ТАКВЕ ШТЕТЕ. АКО УПОТРЕБА МАТЕРИЈАЛА, ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СЕРВИСА/УСЛУГА ОД ''Моја učionica - TeslaEDU'' РЕЗУЛТИРА ПОТРЕБОМ ЗА СЕРВИСИРАЊЕМ, ОПРАВКОМ ИЛИ ИСПРАВКОМ ОПРЕМЕ ИЛИ ПОДАТАКА ПРЕУЗИМАТЕ СВЕ ТРОШКОВЕ У ВЕЗИ СА ТИМ.

 

Регистровани жигови

Називи, логои, жигови или ознаке услуга који се појављују у оквиру ''Моја učionica - TeslaEDU'' су регистровани жигови других власника и не могу се користити без претходног писаног одобрења њихових власника.

 

Неважност појединих одредаба Услова коришћења

Ако се било које одредбе ових Услова коришћења не могу примењивати, преостале одредбе остају на снази.

 

Одрицање

Неизвршавање било које одредбе ових Услова коришћења неће представљати одрицање.

 

Услови коришћења као целина

Ови Услови коришћења и документа наведена у овим Условима коришћења као њихов саставни део (као што су Правила приватности) представљају целокупан споразум који се односи на коришћење ''Моја učionica - TeslaEDU'' апликације и превазилазе сву претходну комуникацију са корисницима.

 

Виша сила

Нећемо бити одговорни за било какав неуспех у извршавању ''Моја učionica - TeslaEDU'' због узрока изван наше разумне контроле (као што су пожар, експлозија, нестанак струје, земљотрес, поплаве, тешке олује, штрајк, ембарго дела цивилног или војног ауторитета, рат, тероризам (укључујући сајбер тероризам), дела или пропусти преносилаца интернет промета, радње или пропусти регулаторних или владиних тела (укључујући и доношење закона или прописа или других аката владе који утичу на коришћење ''Моја učionica - TeslaEDU'').

 

Опште одредбе

Можемо ревидирати ове Услове коришћења у било које време ажурирањем. Пожељно је да периодично проверавате Услове коришћења јер су Услови актуелни у тренутку коришћења ''Моја učionica - TeslaEDU'' обавезујући за Вас.

Одређене одредбе ових Услова могу бити замењене изричито одређеним правним обавештењима или одредбама које се налазе на одређеном делу ''Моја učionica - TeslaEDU''.  

Zadnji puta izmijenjeno: Utorak, 5. Svibanj 2020., 10:21