MMС - Multimedia Messaging Service (MMS)

Успостављање службе на принципима "Светског система" за достављање обавештења искључиво у приватне сврхе.

MMS

Последња измена: понедељак, 23. март 2020, 14:29