MMС - Multimedia Messaging Service (MMS)

Успостављање службе на принципима "Светског система" за достављање обавештења искључиво у приватне сврхе.

MMS

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 23 Mart 2020, 2:29