MMС - Multimedia Messaging Service (MMS)

Успостављање службе на принципима "Светског система" за достављање обавештења искључиво у приватне сврхе.

MMS

Zadnji puta izmijenjeno: Ponedjeljak, 23. Ožujak 2020., 14:29