MMС - Multimedia Messaging Service (MMS)

Успостављање службе на принципима "Светског система" за достављање обавештења искључиво у приватне сврхе.

MMS

Modifikimi i fundit: e hënë , 23 mars 2020, 14:29