О оцењивању

Приликом прегледања задатака, наставници могу да остављају коментаре, повратне информације и постављају датотеке, као што су прегледани и обележени радови полазника са коментарима, засебни докуменати са коментарима или повратне информације у говорном тј. аудио формату. Задаци се оцењује бројчаном, или наменски прилагођеном скалом за оцењивање. Завршне оцене се записују у књигу оцена.


Код тестова, сваки покушај се аутоматски оцењује са изузетком есејског типа питања. Оцена се такође бележи у књигу оцена.


Последња измена: понедељак, 23. март 2020, 16:37