О тестовима

Тест омогућава предавачима да дизајнирају тестове који се састоје од различитих типова питања укључујући вишеструки избор, спаривање, кратак одговор, нумеричка питања, итд.

Предавач може да дозволи да се тест решава више пута са измешаним редоследом питања. Такође, могуће је подесити временско ограничење за решавање теста.

Сваки покушај се аутоматски оцењује са изузетком есејског типа питања, а оцена се бележи у књигу оцена.

Предавач може да изабере да ли ће и када полазницима бити приказни савети, повратне информације и тачни одговори.

Тестови могу да се користе:

  • као завршни испити
  • као мини тестови након што полазници имају задатак да прочитају одређени текст, или на крају неке теме (области)
  • као припрема за завршни испит, користећи питања са претходних испита
  • за пружање непосредних повратних информација о постигнућима
  • за самосталну процену знања

Последња измена: понедељак, 23. март 2020, 16:41