О разноврсности материјала

1. Датотека

Датотека омогућава предавачима да као ресурсе курса постављају различите типове датотека. Тамо где је то могуће, датотека ће бити приказана унутар интерфејса курса, у супротном од полазника ће се тражити да преузму датотеку. Датотека може да садржи помоћне датотеке - на пример HTML страница може да има уметнуте слике или Флеш објекте.

Имајте у виду да полазници морају да имају одговарајући софтвер на својим рачунарима како би отворили датотеку.

Датотека може да се користи:

  • да би се полазницима доставила презентације са часа
  • да би се мини веб сајт укључио као ресурс курса
  • да би се обезбедиле радне верзије датотека неког програма (нпр. Photoshop PSD), које полазници могу да мењају и предају за оцењивање