О разноврсности материјала

3. Књига

Књига омогућава предавачу да креира ресурс (образовни материјал) са већим бројем страница, у формату сличном књизи, са поглављима и подпоглављима. Књиге могу да садрже мултимедијалне датотеке, као и текст. Корисне су за приказ дужих одломака образовних материјала који се могу поделити на више одељака.

Књига може да се користи

  • да би се приказао образовни садржај за појединачне модуле (предмете)
  • као приручник (водич) за полазнике
  • као репрезентативни портфолио рада полазника